Patron honorowy

JAN KŁOS (1897-1920)

13 lipca 2018
      Odrodzona w 1918 roku Polska nie miała jeszcze ustalonych granic. Kształtowały się one z w wyniku Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich, trudnych zabiegów dyplomatycznych, rozstrzygnięć plebiscytowych oraz działań wojennych. –
31 maja 2018
      W Jeziornie przy ul. Warszawskiej w rejonie ronda u zbiegu z ul. Bielawską i Piaseczyńską stoi pamiątkowy głaz, na którym wyryto (cytat): „ŻYCIE SWE ZŁOŻYLI W BOHATERSKICH WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ

 

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

POWRÓT