Patron honorowy

MICHAŁ SZEWCZYK (1903-1987)

31 lipca 2018
      Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest bardzo dobrą okazją żeby przybliżyć zupełnie nieznaną na Urzeczu postać człowieka, który tu się urodził i swoją szlachetną postawą zaświadczał o umiłowaniu ojczyzny i

 

 

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

POWRÓT