POWRÓT

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

O NAS

 

      Czasopismo pn. „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”

(w skrócie CAWIO) to pierwsza tego typu strona internetowa w nowej formule, dedykowana w głównej mierze historii całego mikroregionu lewobrzeżnego Urzecza oraz miejscowości sąsiadujących.

 

      Twórcą projektu i jego koordynatorem jest Grzegorz Kłos, będący równocześnie Redaktorem Naczelnym i Wydawcą Portalu.

Grzegorz Kłos pochodzi z Powsina koło Wilanowa, a jego rodzina

od pokoleń jest związana z wieloma miejscowościami tych stron.

 

      Z założenia strona ma służyć przede wszystkim popularyzacji sylwetek zasłużonych osób wywodzących się ze społeczności lokalnej

oraz miejsc, wydarzeń i faktów historycznych, mających związek 

w jakikolwiek sposób z wymienionym obszarem.

 

      „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” bazuje na wynikach własnych badań historycznych autora Portalu i osób z nim współpracujących, a także na materiałach pozyskiwanych

od mieszkańców, instytucji i innych podmiotów (dokumenty,

fotografie, wspomnienia, itd.).

REGULAMIN

 Patron honorowy