06 stycznia 2019
      Adolf Bogusz-Szyszko w dwudziestoleciu mieszka w majątkach Izbica i Tomaszgród w powiecie Sarny.         Tomaszgród leży na historycznych terenach Polesia Wołyńskiego – są to tereny płaskie, o dużych połaciach błot, łąk
04 stycznia 2019
      Sto lat temu, wzorem innych miejsc, na terenie Wilanowa rodziły się zręby Wojska Polskiego.  – Mieszkańcy gmin Wilanów i Jeziorna wstępowali w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), tajnej gwardii Józefa
08 listopada 2018
      Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczynamy serię artykułów o żołnierzach Polskiej Organizacji Wojskowej związanych z Wilanowem i okolicami.       Tym samym nasz portal, jako pierwszy, opublikuje nieznane fakty

  

POWRÓT

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

ADOLF BOHUSZ-SZYSZKO (1892-po 1939)

 Patron honorowy