POWRÓT

     Dzięki uprzejmości Pana podpułkownika Krzysztofa Piskorskiego, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni, dzisiaj publikujemy kopię aktu mianowania porucznika Jana Penconka do stopnia kapitana. 

      Wymieniony dokument został wydany na podstawie decyzji nr 3191 Ministra Obrony Narodowej z 21 listopada 2018 r. w sprawie nominacji porucznika Jana Penconka. 

Fot. 1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. M. Rataja w Powsinie,

Warszawa, ul. Przyczółkowa 27 - uroczystość wręczenia aktu mianowania

porucznika Jana Penconka do stopnia kapitanadata fot.: 13.09.2019 r.;  

autor fot.: Robert Wanko (Urząd m.st. Warszawy, Delegatura BBiZK Wilanów);

moment wręczania aktu mianowania - na zdjęciu widoczni od lewej:

ppłk Mariusz Muskus - Wojskowy Komendant Warszawa-Mokotów, 

Grzegorz Mazur - Dyrektor III LO im. gen. J. Sowińskiego,

Włodzimierz Kardasiewicz - Stowarzyszenie Wychowanków

Szkoły im. gen. J. Sowińskiego „Sowińszczacy”

     

      Pośmiertny akt mianowania porucznika Penconka do stopnia kapitana został wręczony 13 września 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 104 im. Macieja Rataja w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27.

      Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Mokotów – Pan podpułkownik Mariusz Muskus – w imieniu Ministra Obrony Narodowej przekazał nominację na ręce Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, Pana Grzegorza Mazura, i przedstawiciela Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły im. gen. Józefa Sowińskiego „Sowińszczacy” –  Pana Włodzimierza Kardasiewicza.

    

Fot. 2. Akt mianowania porucznika Jana Penconka do stopnia kapitana

z 30 listopada 2018 r. podpisany przez Szefa Wojewódzkiego

Sztabu Wojskowego w Gdańsku

   

      Podziękowania dla Pana podpułkownika Krzysztofa Piskorskiego, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni, za zgodę na opublikowanie kopii aktu mianowania porucznika Jana Penconka. 

 

 

                                                                    Grzegorz Kłos

 

 

 

 

29 października 2019
Akt mianowania por. Jana Penconka

 Patron honorowy