POWRÓT

      Dzięki uprzejmości Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic wzbogaciło się o kolejne zdjęcia do swojej kolekcji.

      Fotografie te najprawdopodobniej nigdzie dotąd nie były publikowane.

Oto pierwsze z nich ...

Fot. 1. Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

 

      Uprzejmie prosimy czytelników o nadsyłanie informacji

co przedstawia oraz kiedy i przez kogo mogło być wykonane

to ujęcie.

      Opisy poszczególnych elementów fotografii mile widziane.

      Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji:

cawio.pl@wp.pl .

      Za dwa tygodnie wstępne rozwiązanie zagadki (znamy tylko

część danych).

 

      Podziękowania dla Dyrekcji i pracowników Muzeum Lotnictwa Polskiego za odnalezienie i udostępnienie materiałów.

 

 

                                                                          Grzegorz Kłos

04 czerwca 2017
Z cyklu „Historia pewnego zdjęcia” 
- część 1

 Patron honorowy