Przedstawiamy zdjęcie pozyskane z Fundacji „Warszawa1939.pl”.

 

Fot. Ze zbiorów Fundacji „Warszawa1939.pl” udostępnione przez Panią Katarzynę Gąsowską; źródło: Internet - strona Fundacji „Afryka inaczej”: afryka.org

 

      Zdjęcie zostało wykonane w Wilanowie w kwietniu 1921 r.

i przedstawia żołnierzy 12. Eskadry Wywiadowczej, którzy tam stacjonowali.

 

      Podziękowania dla Pana Ryszarda Mączewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Warszawa1939.pl” za zgodę na publikację fotografii.

 

 

                                                                           Grzegorz Kłos

13 sierpnia 2017
Z cyklu „Historia pewnego zdjęcia”
- część 6

 Patron honorowy