POWRÓT

      Mam zaszczyt poinformować, że porucznik w st. spocz. Jan Penconek, syn Stanisława, urodzony 19 grudnia 1912 r. w Powsinie k. Warszawy (współcześnie w granicach warszawskiej dzielnicy Wilanów), decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2018 r. został pośmiertnie mianowany do stopnia kapitana.

Fot. „Jan Penconek w czasie defilady w Wejherowie (?) na czele kompanii”; 

ujęcie wykadrowane z fotografii przekazanej przez Muzeum Marynarki

Wojennej w Gdyni; zdjęcie pochodzi od siostry Jana Penconka

(doręczone w kwietniu 1965 r.  przez P. Lichodziejewskiego); data fot.: brak

 

      Właśnie 19 grudnia 2018 r. minęła kolejna (106.) rocznica urodzin naszego bohatera.

      Prace badawcze zebranych dokumentów związanych z postacią Jana Penconka doprowadziły do wniosku, że przez blisko 80 lat od chwili tragicznej śmierci żołnierza nikt nie upomniał się o jego pośmiertny awans, jakkolwiek w pełni na to zasługuje i przewidują to stosowne przepisy wojskowe.

 

      Ostatecznie o mianowanie porucznika Jana Penconka na wyższy stopień wojskowy wystąpiłem do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni w dniu 12 października 2017 r., argumentując wniosek szczególnym męstwem, odwagą na polu bitwy i ofiarą życia jaką żołnierz ten złożył w walkach o niepodległość państwa polskiego w czasie wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r.

      Do wniosku, na udokumentowanie zasadności wystąpienia, załączyłem kilkadziesiąt stron materiałów, które udało mi się zebrać w czasie prowadzonych badań.

      Jednym z nich było kluczowe stanowisko Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z września 2017 r., w którym między innymi poświadczono urzędowo fakt uhonorowania porucznika Jana Penconka Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari o numerze 11943, nadanym przez władze polskie na uchodźstwie - nadanie to jest potwierdzone w obowiązującym aktualnie „Wykazie osób odznaczonych Krzyżem Złotym i Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za czyny bojowe w okresie II wojny światowej 1939-1945”, sporządzonym przez Kapitułę Orderu.

 

      Kapitan Jan Penconek spoczywa na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie.

      Żołnierz jest patronem Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gowinie koło Wejherowa.

 

      Istnieje możliwość poznania historii kapitana Jana Penconka w serii publikacji na stronie „Cyfrowego Archiwum Wilanowa i Okolic”. - Artykuły są plonem długich poszukiwań mających na celu rekonstrukcję życiorysu tej postaci.

 

      W związku z nominacją kapitana Jana Penconka poszukujemy kontaktu do jego krewnych - informacje w tej sprawie można przekazywać na adres poczty elektronicznej: cawio.pl@wp.pl.

 

 

                                                        Grzegorz Kłos

                                                    Redaktor Naczelny

                             portalu „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”

 

 

 

 

 

19 grudnia 2018
Porucznik Jan Penconek mianowany
przez Ministra Obrony Narodowej

 Patron honorowy