Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

POWRÓT

ARTUR BUOL (1874-1920)

03 lutego 2018
      „Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki” (węg. „Lengyel, Magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát”) – znane historyczne przysłowie występujące zarówno w

 Patron honorowy