POWRÓT

      W dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00 na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni-Redłowie odbyła się uroczystość rocznicy 105. urodzin porucznika Jana Penconka, którego prochy spoczywają w kwaterze 255.

Fot. 1. Jan Penconek w mundurze wojskowym (data zdjęcia nieznana);

źródło: Szkoła Podstawowa im. por. Jana Penconka w Gowinie

 

      Oficer ten złożył najwyższą ofiarę w walkach o niepodległość państwa polskiego - poległ bohaterską śmiercią 13 września 1939 r. na Kępie Oksywskiej. 

     

      W uroczystości wzięły udział delegacje wejherowskich i gdyńskich jednostek wojskowych, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Urzędu Gminy w Wejherowie, Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie, Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie, harcerzy 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerzy KASZEBA Wejherowskiego Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, harcerek z 22 Wejherowskiej Drużyny Harcerek „Dżungla” Wejherowsko - Rumskiego Hufca Harcerek Pomorskiej Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i harcerki ze Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych, portalu „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” oraz mieszkaniec Powsina, skąd pochodził por. Jan Penconek.

 

 

Film z uroczystości rocznicy 105. urodzin porucznika Jana Penconka, 

Gdynia-Redłowo, Cmentarz Obrońców Wybrzeża, 19 grudnia 2017 r. godz. 13.00:

 

 

      Wojskową asystę honorową z rozkazu kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego, Dowódcy Garnizonu Gdynia i Dowódcy 3. Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni, wystawiła Komenda Portu Wojennego Gdynia.

 

      Posługę duszpasterską pełnił ksiądz porucznik Adam Tur, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Personalnej Wojska Polskiego pw. św. Wojciecha w Wejherowie.

      

      Wśród obecnych na uroczystości przedstawicieli Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie przy poczcie sztandarowym wartę pełniły dwie uczennice będące jednocześnie harcerkami: jedna z 22 Wejherowskiej Drużyny Harcerek DŻUNGLA Wejherowsko - Rumskiego Hufca Harcerek Pomorskiej Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, druga z Hufca Wejherowo Związku Harcerstwa Polskiego (niebieski beret).

 

      Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Grzegorz Kłos, redaktor naczelny czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” i Pan Leszek Grabarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie. 

 

Tekst przemówienia redaktora naczelnego czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” na uroczystości rocznicy 105. urodzin por. Jana Penconka, 

Gdynia-Redłowo, Cmentarz Obrońców Wybrzeża, 19 grudnia 2017 r. godz. 13.00

(proszę kliknąć zdjęcie):

 

 

      Następnie zebrani, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, przy grobie porucznika Jana Penconka oddali honory poległemu żołnierzowi oraz złożyli kwiaty i zapalili znicza.

 

      W uroczystości wzięli między innymi udział:

Pan komandor Kazimierz Pulkowski, Szef Szkolenia 3. Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni,

Pan komandor porucznik Jarosław Wypijewski, 

Zastępca Komendanta - Szef Sztabu Portu Wojennego Gdynia, 

Pan komandor podporucznik Michał Pisała, Szef Sztabu Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie,

Pan kapitan Arkadiusz Szulborski, Szef Sekcji Komunikacji Społecznej Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie,

Pan komandor porucznik Sławomir Podolski, Zastępca Komendanta 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie,

ksiądz porucznik Adam Tur, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Personalnej Wojska Polskiego pw. św. Wojciecha w Wejherowie,

Pan Leszek Grabarczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie, 

Pan komandor rezerwy Marian Wilk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie,

Pan komandor podporucznik rezerwy Józef Szcześniak, członek Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie,

Pani doktor Barbara Męczykowska, przedstawicielka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,

Druh podharcmistrz Ryszard Jeske, drużynowy 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerzy KASZEBA Wejherowskiego Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, z harcerzami - mieszkańcami Gminy Wejherowo,

harcerka z 22 Wejherowskiej Drużyny Harcerek DŻUNGLA Wejherowsko - Rumskiego Hufca Harcerek ŹDŹBŁO Pomorskiej Chorągwi Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

harcerka Hufca Wejherowo Związku Harcerstwa Polskiego,

Pan Robert Mrozowski, mieszkaniec Powsina.

 

      Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Roberta Mrozowskiego z Powsina, który wspomagał redakcję w wykonywaniu materiału audiowizualnego i fotograficznego, powstał film krótkometrażowy i seria zdjęć, które można obejrzeć w tym artykule oraz na naszej stronie w zakładce „Galeria” i w paśmie „Cyfrowego Archiwum Wilanowa i Okolic” na portalu YouTube, wpisując tam w wyszukiwarce hasło: 105. rocznica urodzin por. Jana Penconka.

 

Zdjęcia z uroczystości rocznicy 105. urodzin porucznika Jana Penconka, 

Gdynia-Redłowo, Cmentarz Obrońców Wybrzeża, 19 grudnia 2017 r. godz. 13.00:

 

     

      Z tego miejsca za pomoc w zorganizowaniu uroczystości rocznicy 105. urodzin porucznika Jana Penconka oraz udział w niej przedstawicieli zaproszonych jednostek wojskowych, instytucji i osób prywatnych, składam szczególne podziękowania dla:

Pana kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego, Dowódcy Garnizonu Gdynia i Dowódcy 3. Flotylli Okrętów im. komandora Bolesława Romanowskiego w Gdyni,

Pana komandora Andrzeja Łysakowskiego, Komendanta Portu Wojennego Gdynia, 

Pana komandora porucznika Artura Gajdemskiego, Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. pułkownika Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie,

Pana pułkownika Piotra Calaka, Komendanta 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie,

księdza porucznika Adama Tura, proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Personalnej Wojska Polskiego pw. św. Wojciecha w Wejherowie,

Pana Leszka Grabarczyka, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie, 

uczniów Szkoły Podstawowej im. por. Jana Penconka w Gowinie,

Pan komandora rezerwy Mariana Wilka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie,

Pana profesora dr hab. Mirosława Golona, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku,

Pana podharcmistrza Tomasza Łukowicza, Komendanta Wejherowskiego Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

Druha podharcmistrza Ryszarda Jeske, drużynowego 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerskiej KASZEBA Wejherowskiego Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,

harcerzy 81 Kaszubskiej Drużyny Harcerskiej KASZEBA Wejherowskiego Hufca Harcerzy im. Ochotniczej Kompanii Harcerskiej Pomorskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolite i Związku Harcerstwa Polskiego,

harcerki Hufca Wejherowo Związku Harcerstwa Polskiego,

Pana Roberta Mrozowskiego, mieszkańca Powsina,

 pozostałych uczestników uroczystości.

 

                                                              Grzegorz Kłos

                                                     redaktor naczelny portalu

                                      „Cyfrowego Archiwum Wilanowa i Okolic”

 

 

24 grudnia 2017
Uroczystość w Gdyni-Redłowie 
z okazji rocznicy 105. urodzin 
porucznika Jana Penconka

 Patron honorowy