POWRÓT

       Rodzina Pindelskich pojawiła się na Urzeczu około połowy XVIII wieku. Pierwszymi odnotowanymi jej przedstawicielami był Marcin Pindelski i jego żona Apolonia zamieszkali we wsi Piaski, w parafii Słomczyn. Była to prawdopodobnie rodzina rolnicza uprawiająca rośliny włókniste, z których sama tkała materiały na ubrania. 

 

 

      Marcin i Apolonia mieli dwóch synów: Jana

i Antoniego, 

z których pierwszy ożenił się z Marianną Bogdanówną (rodzina

zwana Frączkami),

a drugi z Katarzyną Baranówną.

Janowi i Mariannie

z Bogdanów małżeństwu Pindelskim w 1800 roku urodził się syn Jan Sebastian.

Wydaje się, że rodzina Pindelskich od dawna zajmowała się

 

   Fot. Grób śp. podporucznika Walentego Pindelskiego

     na Cmentarzu Parafialnym w Powsinie, maj 2016 r.

                             (autor: Grzegorz Kłos)

 

rolnictwem i tkactwem, bowiem ich syn Jan Sebastian, ale również inni członkowie tej rodziny przy chrzcie dzieci mają wpisane 

w miejsce zawodu „tkacz”.

 

      Jan Sebastian Pindelski wraz z pierwszą żoną przeprowadził się

do Słomczyna. Po śmierci pierwszej żony ożenił się jeszcze 2 razy. Jego drugą żoną została Tekla z Mroczkowskich, z którą w 1842 roku miał syna Walentego.

 

      To właśnie Walenty Pindelski syn Jana i Tekli jest naszym bohaterem Powstania Styczniowego 1863. Walenty Pindelski

po Powstaniu Styczniowym w 1864 roku  ożenił się z Klarą

z Bonieckich. Ślub odbył się w parafii Słomczyn, lecz zaraz po ślubie para ta zamieszkała w Klarysewie.

Stąd Walenty miał blisko do miejsca pracy - fabryki papieru.

Niestety, dwa lata po ślubie jego młoda żona zmarła.

 

      W 1866 roku Walenty ożenił się z Wiktorią z Wietrzyńskich

z Jeziorny i tam zamieszkali.

Walenty w dalszym ciągu pracował w fabryce papieru w Jeziornie. Parze tej urodziło się 9-ro dzieci. Najstarszym ich synem, zapisanym w metrykach parafii Powsin był Henryk Walenty urodzony

w 1867 roku, późniejszy organista w kościele św. Elżbiety

w Powsinie.

 

      Walenty Pindelski powstanie przeżył.

      W grudniu 1919 roku, jako weteran otrzymał honorowy stopień podporucznika Wojsk Polskich – awans na ten stopień oficerski dostają wszyscy powstańcy styczniowi.

      W 1923 roku nazwisko Walentego Pindelskiego z Warszawy pojawia się w wykazie oficerów-weteranów uczestników powstania narodowego 1863 r. wydanym w Roczniku Oficerskim.

 

 

                                                                         Danuta Bekalarek

28 stycznia 2017
Nieznana historia powstańca styczniowego 
Walentego Pindelskiego 
cz. I

 Patron honorowy