17 listopada 2019
       Na starym cmentarzu w Powsinie, w sąsiedztwie kaplicy, znajduje się grób Jana Godlewskiego, który poległ w walkach o Lwów w 1919 roku. Do tej pory tak naprawdę niewiele o nim
03 listopada 2019
       U progu odzyskania niepodległości Komenda Obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej „Willanów-Jeziorna” działała prężnie.      Polska Organizacja Wojskowa (w skrócie: P.O.W.) – to tajna organizacja paramilitarna, utworzona przez Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914
06 stycznia 2019
      Adolf Bogusz-Szyszko w dwudziestoleciu mieszka w majątkach Izbica i Tomaszgród w powiecie Sarny.         Tomaszgród leży na historycznych terenach Polesia Wołyńskiego – są to tereny płaskie, o dużych połaciach błot, łąk
04 stycznia 2019
      Sto lat temu, wzorem innych miejsc, na terenie Wilanowa rodziły się zręby Wojska Polskiego.  – Mieszkańcy gmin Wilanów i Jeziorna wstępowali w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), tajnej gwardii Józefa
08 listopada 2018
      Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczynamy serię artykułów o żołnierzach Polskiej Organizacji Wojskowej związanych z Wilanowem i okolicami.       Tym samym nasz portal, jako pierwszy, opublikuje nieznane fakty
11 listopada 2017
      10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przyjeżdża do Warszawy pociągiem z Berlina, uwolniony z twierdzy magdeburskiej.       Rano na Dworcu Głównym w Warszawie wita go Książę Zdzisław Lubomirski, reprezentujący Radę Regencyjną

  

POWRÓT

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

 Patron honorowy