POWRÓT

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

22 grudnia 2018
      Z okazji 145. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” w sierpniu bieżącego roku zawitało do podkrakowskich Jurczyc, gdzie przyszedł na świat.       Po terenie dawnego majątku rodziny
16 grudnia 2018
      Z okazji 145. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” w sierpniu bieżącego roku zawitało do podkrakowskich Jurczyc, gdzie przyszedł na świat.       Po terenie dawnego dworku rodziny

 Patron honorowy