POWRÓT

      W Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia 2017 r. - „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” wzięło udział w pikniku plenerowym pn. „Letni kurs historii”, zorganizowanym na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

Fot. 1. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - „Jak z obrazów Kossaka...,

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Ewa Kłos

 

      Żywy kurs historii składał się z trzech części. W czasie pierwszej z nich pt. „Jak z obrazów Kossaka...” można było w wybranych obiektach Muzeum obserwować scenki rodzajowe z udziałem aktorek, aktorów i grup rekonstrukcji historycznej, nawiązujących do konkretnych dzieł malarskich autorstwa Kossaków, osadzonych w realiach kilku epok historycznych, od okresu powstań narodowych w XIX wieku, po wojnę polsko-bolszewicką.

Fot. 2. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - „Jak z obrazów Kossaka...,

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Grzegorz Kłos

 

      Podczas inscenizacji prowadzono jednocześnie plener artystyczny i fotograficzny w ramach konkursu na najlepsze dzieło w konwencji malarstwa Kossaków.

Fot. 3. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - „Jak z obrazów Kossaka...,

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Grzegorz Kłos

 

      Konkurs był rozgrywany w kilku kategoriach wiekowych, a dla młodych amatorów malarstwa zorganizowano warsztaty rysunku historycznego, w tym podstawy rysunku jednego z ulubionych tematów z obrazów Kossaków, jakim był koń.

Fot. 4. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - „Przybyli ułani pod okienko...”; 

na zdjęciu: kawalerzyści z Siódemki Beliny”, 

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Grzegorz Kłos

 

      Punktem kulminacyjnym pikniku było widowisko batalistyczne pt. „Przybyli ułani pod okienko...”, z udziałem grup rekonstrukcyjnych, w którym wzięli udział: 13 Pułk Ułanów Wileńskich z Kielc, Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza, Grupa Rekonstrukcji Historycznej - 51 Pułk Strzelców Kresowych z Iłży, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Kozienice, 4 Pułk Piechoty Legionów z Kielc, 1 Pułk Piechoty Legionów z Radomia i 11 Pułk Ułanów Legionowych z Radomia.

Fot. 5. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii”; 

na zdjęciu: Przemysław Bednarczyk (z tubą) w towarzystwie rekonstruktorów (kawaleria rosyjska) przed widowiskiem Przybyli ułani pod okienko...

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Grzegorz Kłos

 

      Widowisku, według scenariusza i w reżyserii Pana Przemysława Bednarczyka, towarzyszyła muzyka i pieśni z epoki.

      Inscenizacja była okraszona piękną narracją również w wykonaniu Pana Przemysława, który jest znanym radomskim historykiem.

Kierownikiem produkcji był Pan Bartosz Bednarczyk, Komendant Hufca Radom-Miasto Związku Harcerstwa Polskiego, prywatnie brat Przemysława Bednarczyka, który stworzył projekt, w oparciu o który pozyskano dotację na realizację przedsięwzięcia.

Fot. 6. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii

na zdjęciu: rekonstruktor-kawalerzysta z Siódemki Beliny 

po widowisku „Przybyli ułani pod okienko...”, 

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Grzegorz Kłos

 

      Scenariusz widowiska nawiązywał do opowieści kawaleryjskich Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i Michała Brzęk-Osińskiego, kawalerzystów słynnej „Siódemki Beliny”, czyli protoplastów odrodzonej jazdy polskiej, walczącej w szeregach Legionów Polskich w okresie I Wojny Światowej.

Fot. 7. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - widowisko

„Przybyli ułani pod okienko...;

na zdjęciu: scena walki kawalerzystów z „Siódemki Beliny

z rosyjskimi Kozakami

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Ewa Kłos

 

      Sceny rodzajowe i batalistyczne były przeplatane epizodami z udziałem aktorów, śpiewających znane piosenki z epoki, jak chociażby tytułowa „Przybyli ułani pod okienko”. 

 

      Jako ciekawostkę można dodać, że efekty pirotechniczne w trakcie przedstawienia zapewniła już po raz kolejny firma z Urzecza, konkretnie z Konstancina. 

 

      Piknik zakończył się występem zespołu ludowego „Bartodziejaki”, ze wsi Bartodzieje w gminie Jastrzębia koło Radomia, i wspólnym śpiewaniem piosenek kawaleryjskich i legionowych.

 

      Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum, „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic” miało możliwość utrwalenia imprezy -  powstał w ten sposób dwuczęściowy reportaż naszego autorstwa, którego pierwsza odsłona ma dzisiaj swoją premierę na łamach portalu CAWIO.

 

      Rekonstrukcja historyczna osadzona współcześnie w scenerii wiejskiej południowego Mazowsza (wsi radomskiej) pokazała bardzo ważne wydarzenia dla naszego narodu, takie chociażby jak wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów w 1914 r. do Królestwa Polskiego i jej walki z zaborcą rosyjskim na terenie Sandomierszczyzny i Kielecczyzny.

Fot. 8. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - widowisko

„Przybyli ułani pod okienko...”;  

na zdjęciu: scena przemarszu Józefa Piłsudskiego z Pierwszą Kompanią Kadrową

z krakowskich Oleandrów do Królestwa Kongresowego (sierpień 1914 r.)

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Ewa Kłos

 

       Sceny rodzajowe, opatrzone fachowym komentarzem, były ilustracją wydarzeń jakie rozgrywały się na obszarze całej Kongresówki, w tym również na terenie Urzecza.

      Do nich trzeba zaliczyć chociażby fakt wcielania miejscowej ludności do armii carskiej.

Fot. 9. Piknik plenerowy pn. Letni kurs historii” - widowisko

„Przybyli ułani pod okienko...”;  

na zdjęciu: kawalerzyści z „Siódemki Beliny” na postoju w rozmowie dziewczyną,

która chciała zaciągnąć się do oddziału by walczyć w szeregach polskiej kawalerii

(rekonstrukcja wg pamiętnika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego)

Muzeum Wsi Radomskiej, 15 sierpnia 2017 r., autor fot.: Ewa Kłos

 

      Trzeba pamiętać, że znane są liczne przypadki przymusowego zaciągu poborowych z Urzecza do armii rosyjskiej - z Wilanowa, Powsina, Powsinka, Jeziorny, Bielawy i innych okolicznych miejscowości.

      Wielu z żołnierzy nigdy nie wróciło do domu. W I Wojnie Światowej byli zmuszeni walczyć i ginąć za cara, niejednokrotnie mając po drugiej stronie frontu rodaków z innych zaborów, których spotykał taki sam los.

      Warto obejrzeć widowisko, które porusza tak wiele ważnych aspektów historycznych naszej ojczyzny.

 

Reportaż z widowiska batalistycznego pt. „Przybyli ułani pod okienko...” (cz. I)

z udziałem grup rekonstrukcyjnych na pikniku plenerowym pn. „Letni kurs historii”, Radom, 15 sierpnia 2017 r., autorzy filmu: Ewa i Grzegorz Kłos (portal CAWIO):

 

     

      Podziękowania dla Pani Ilony Jaroszek-Nowak, Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej, za udzielenie akredytacji prasowej dla „Cyfrowego Archiwum Wilanowa i Okolic” i zgodę na utrwalanie obrazu audiowizualnego i fotograficznego do celów publikacyjnych.

 

 

                                                                        Grzegorz Kłos

 

 

W artykule użyto informacji medialnych ze strony Muzeum Wsi Radomskiej (www.muzeum-radom.pl).

 

29 sierpnia 2017
Z cyklu „Z kraju” - Żywy kurs historii:  
„Przybyli ułani pod okienko...”  
- część I

 Patron honorowy