POWRÓT

Wydawca i Redaktor Naczelny: Grzegorz Kłos

 

 

30 września 2023
       Pierwsi cichociemni zostali zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski w połowie lutego 1941 roku. Stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Byli świetnie wyszkoleni w bazach na terenie Wielkiej Brytanii
01 maja 2023
       W ostatnim czasie palił się zabytkowy dwór w Łyczynie. Pierwszy pożar miał miejsce w czwartek, 20 kwietnia br. Do kolejnego wzniecenia ognia doszło w niedzielę 23 kwietnia około godziny 6.20
11 kwietnia 2023
       Szacuje się, że w Warszawie od stycznia 1863 r. do stycznia kolejnego roku sztyletnicy dokonali 47 zamachów, w wyniku których zginęły 24 osoby, a 23 zostały ranne.      Zamach na namiestnika
21 lutego 2023
       Fiodor Fiodorowicz (vel Fredrich Wilhelm Rembert von) Berg był hrabią Wielkiego Księstwa Finlandii, geografem i geodetą, generałem kwatermistrzem armii rosyjskiej, dowódcą szturmu na warszawską Wolę w 1831 roku, gubernatorem Finlandii
04 lutego 2023
     Od wybuchu powstania styczniowego minęło 160 lat. Do tej pory ukazało się wiele publikacji poświęconych powstaniu i osobom z nim związanym, także z Urzecza.      Jednym ze specjalnych oddziałów powstańczych byli
27 grudnia 2022
       Karp stał się niezastąpiony w polskiej tradycji świątecznej w czasach Polski Ludowej.      W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku rozwijano hodowlę tej ryby w Państwowych Gospodarstwach Rybackich.          Propaganda komunistyczna lansowała
24 grudnia 2022
       W dwudziestoleciu międzywojennym – w latach 1929-1938 – majątek wilanowski były własnością Adama Branickiego. W ramach bieżącej działalności dóbr wilanowskich prowadzono gospodarstwo rolne, mleczne, rybne, gorzelnię oraz dzierżawiono grunty. W
20 grudnia 2022
       Święta Bożego Narodzenia, oprócz oczywiście wymiaru religijnego, to od zawsze również świeckie rytuały i tradycje. Wydają się takie same od wieków.      Potrawy bożonarodzeniowe, których kształt utrwalił się w XIX wieku,
07 grudnia 2022
       Historia Wilanowa to również historia wilanowskiej kuźni i jej kowali. Do tej pory niewiele mogliśmy dowiedzieć się o miejscowych kowalach, których losy przecież nierozerwalnie związane z lokalną społecznością.      Kuźni na
17 sierpnia 2022
       10 marca 2022 roku obchodziliśmy 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego, autora słów „Mazurka Dąbrowskiego” – polskiego hymnu narodowego.      Hymn, znany pierwotnie jako „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, Wybicki napisał w
30 kwietnia 2022
       Badania nad postacią księdza Witoszyńskiego zostały rozpoczęte jakiś czas temu. Rosyjska napaść na niepodległą Ukrainę przeszkodziła poszukiwaniom informacji na byłych kresach. Pomimo to podzielimy się tym co do tej pory
22 stycznia 2022
       Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia przez Centralny Komitet Narodowy Manifestu powołującego Tymczasowy Rząd Narodowy.      Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie
13 grudnia 2021
       Stan wojenny wprowadzono 40 lat temu – 13 grudnia 1981 roku. W domach zapanował blady strach. Wielu pamięta ten czas, ponury czas w naszym życiu.      Ja osobiście pamiętam wszechobecny strach
23 września 2021
     Las Kabacki kryje jeszcze wiele tajemnic z okresu II Wojny Światowej.      W składzie lotników służących na powsińskim lotnisku we wrześniu 1939 r. znajdował się jeden z najlepszych szpiegów polskiego wywiadu,
07 maja 2021
       W XXI wieku wydawało się, że epidemie nie będą nas dotyczyły. Powszechna higiena oraz środki farmakologiczne umiejące opanować wiele chorób miały zapewniać czas bez masowych zgonów. W miarę spokojne, jeśli
18 kwietnia 2021
     Wczesnym rankiem w Wielką Sobotę – 19 kwietnia 1919 roku – w kompletnej ciszy i z zaskoczenia polskie wojsko przypuściło atak na wileński dworzec.      Od strony północno-wschodniej zaatakował 4-ty Szwadron,
10 kwietnia 2021
       Od 11 listopada 1918 roku dwudziestojednoletni Stefan Pindelski, syn organisty z Powsina pod Warszawą, jest żołnierzem odradzającego się Wojska Polskiego.      Dostaje stopień ułana. Do kwietnia 1919 roku służy w I-szym
13 lutego 2021
     W miejscu obecnej Góry Kalwarii przy przeprawie przez Wisłę już w XII wieku istniała osada handlowa. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1252 r. Wieś rycerska Góra była w
31 stycznia 2021
       Mazowsze pozbawione własnych naturalnych zasobów soli od zawsze było uzależnione od jej importu. We wczesnym średniowieczu przywożono tu sól kujawską ze Słońska, saską, kołobrzeską i ruską.        W późnym średniowieczu handlowano
31 grudnia 2020
       Kontynuujemy opowiadanie o patronie komory „Michałowice” w Kopalni Soli w Wieliczce – Michale z Dan Michałowiczu, rotmistrzu wojsk Króla Jana III Sobieskiego.      Wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że nazwa „Michałowice” pojawia
15 listopada 2020
        Rozsiany po całym Urzeczu i jego okolicy ród Pindelskich wydał wiele zasłużonych postaci. Najsłynniejszym z nich jest podporucznik Walenty Pindelski, uczestnik Powstania Styczniowego, który spoczywa na starym cmentarzu parafialnym w
14 września 2020
     „Bitwa dziś rozpoczęta pod Warszawą i Modlinem decydować będzie o losach dalszych całej Polski. Albo rozbijemy zupełnie dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość Ojczyzny i byt
09 sierpnia 2020
       Zapomniani bohaterowie „Cudu na Wisłą”. – Tak należałoby nazwać obrońców Polski z okresu Bitwy Warszawskiej 1920 r., pochodzących z terenu Urzecza.      Niewiele o nich wiadomo, bo upływ czasu zrobił swoje.
08 lipca 2020
     W Powsinie we wrześniu 1939 r. było ulokowane strategiczne dla Sił Zbrojnych II Rzeczpospolitej lotnisko wojskowe. Tak, to nie pomyłka ! Opowiem o zapomnianym epizodzie lotniczym z czasów wojny obronnej
13 czerwca 2020
     Dużymi krokami zbliża się setna rocznica Bitwy Warszawskiej, nazywanej także „Cudem nad Wisłą”. To dobry moment żeby kontynuować opowiadanie o żołnierzach, którzy wtedy walczyli, a niejednokrotnie składali największą ofiarę na
15 maja 2020
       Janina i Marceli Górscy są zupełnie nieznani na lewobrzeżnym Urzeczu. Są za to dobrze znani w Otwocku, leżącym tuż za Wisłą na wysokości Konstancina, od którego w linii prostej dzieli
05 kwietnia 2020
       W tej części opowiemy historię Łukasza Drewny, który zasłużył się w walce z epidemią dżumy w latach dwudziestych XVII wieku jako burmistrz powietrzny miasta Starej Warszawy.      Nie znane są początki
01 kwietnia 2020
       Podczas II wojny światowej okupant niemiecki stosował niewolniczą pracę przymusową na rzecz III Rzeszy.      Wkrótce po wybuchu wojny władze hitlerowskie rozpoczęły masowe wywożenie Polaków do Niemiec.      Podstawą tej akcji było
14 marca 2020
       Jest taka ulica w Wilanowie, której patron przeszedł do historii jako osoba niezwykle zasłużona w walce z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Warszawy. – Jest nią ulica Łukasza Drewny w Powsinie.
06 marca 2020
     Kontynuujemy opowiadanie o domniemanym patronie komory „Michałowice” w Kopalni Soli w Wieliczce – Michale z Dan Michałowiczu, rotmistrzu wojsk Króla Jana III Sobieskiego.      Wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że nazwa „Michałowice”

 Patron honorowy

                                                                                       

                                     Cichociemni. Operacja "Weller 12"

 

 

                                          

                                                  Dwór w Łyczynie

 

 

 

Losy powstańców styczniowych

- bracia KRASUSCY

cz. III

 

 

                                                                       Kafarek - królewski kowal    cz.I

 

 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, czyli jak bohater hymnu Wilanów zdobywał

 

 

IGNACY WITOSZYŃSKI

- KSIĄDZ, KTÓRY MOSKALOM SIĘ NIE KŁANIAŁ

CZ. I

 

ZIEMIAŃSTWO I DUCHOWIEŃSTWO

Z URZECZA WOBEC

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

 

 

                             40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

 

                             40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

                   

EPIDEMIE W XVIII i XIX WIEKU

W PARAFIA POWSIN, WILANÓW I SŁUŻEW

 

                                                                                                                                                                                                                                         STEFAN PINDELSKI   cz. III

 

 

 

 

 

BIAŁE ZŁOTO NA URZECZU - cz. II

 

 

 

 

BIAŁE ZŁOTO NA URZECZU - cz. II

 

 

 

ZWIĄZKI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

 

Z WIELICKĄ KOPALNIĄ SOLI - cz. III

 

URZECZE W OKRESIE BITWY WARSZAWSKIEJ

 

 

 

 

ZAPOMNIANI BOHATEROWE

„CUDU NAD WISŁĄ” 1920

- cz. I

 

\

 

 

 

 

 

 

DZIESIĘCIU Z KAMIENIA - JAN KŁOS - cz. III

 

 

 

 

 

ZAMACH NA ARBEITSAMT - cz. I

 

 

 

 

                                                                                                                  BURMISTRZ POWIETRZNY

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      - cz. I

 

 

 

 

ZWIĄZKI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

 

Z WIELICKĄ KOPALNIĄ SOLI - cz. II

 

 

 

 

 

ZWIĄZKI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

 

Z WIELICKĄ KOPALNIĄ SOLI - cz. II

 

 

 

KRONIKA NAUCZYCIELA

DOMINIKA WOŚKI

CZ. IV

 

 

 

 

KSIĘŻA UNICI

 

POCHOWANI NA CMENTARZU WILANOWSKIM

 

- ICH LOSY

 

 

 

            

 

          JADWIGA CIOŁKÓWNA OD PANIEN I WDÓW DEWOTEK  -  cz. I

TAJNA GWARDIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - st. ułan JAN GODLEWSKI

 

 

JUŻ DAWNO TEMU GŁOŚNO BYŁO 

O POR. JANIE PENCONKU ...